مناقصات و مزایدات شهرداری

. آگهی مزایده املاک شهرداری ملکان (مرحله دوم - نوبت دوم)
 • تاریخ انتشار :1398/08/08

 • شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/83 مورخ 98/06/16 شورای محترم شهر ملکان ، با موضوع فروش املاک شهرداری بر طبق جدول ذیل و از طریق مزایده به اشخاص واگذار نماید.

  . تجدید آگهی مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG جایگاه شهرداری ملکان
 • تاریخ انتشار :1398/08/01

 • شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد صورتجلسه 84-5 مورخ 31/06/ 1398 شورای محترم اسلامی شهر ملکان بهره برداری از جایگاه CNG را با رعایت شرایط مقرر در این آگهی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید

  . آگهی مزایده واگذاری املاک شهرداری ملکان
 • تاریخ انتشار :1398/07/22

 • شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد صورتجلسه 83-5 مورخ 16/06/98 شورای محترم اسلامی شهر ملکان املاک خود را با رعایت شرایط مقرر در این آگهی به شرح جدول زیر واگذار نماید

  . آگهي مزایده میدان دواب شهرداری ملکان مرحله اول/ (نوبت اول – دوم)
 • تاریخ انتشار :1398/07/03

 • شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 84/5 مورخ 31/06/98 شورای اسلامی شهر جمع آوری عواید یکساله میدان دواب را به بخش خصوصی با قیمت مبناء000/000/610/14 ریال واگذار نماید.

  پروژه های شهرداری

  . آسفالت ریزی میدان شهدا
 • تاریخ انتشار :1398/08/13

 • بنائی- شهردار ملکان از آسفالت میدان شهدای ملکان بالغ بر 400 تن آسفالت خبر داد.

  اخبار شهرداری

  . مبلغ ورودی و حق معامله میدان دواب
 • تاریخ انتشار :1398/08/23

 • مبلغ ورودی و حق معامله میدان دوام بر طبق آگهی به شماره 7857 مورخ 98/07/13 بر طبق جدول ذیل می باشد

  . تشکر و قدردانی جمعی از کودکان محله ستار خان
 • تاریخ انتشار :1398/08/16

 • امروز پنج شنبه مورخ 16/08/98 دیدار صمیمی و گرم جمعی از کودکان محله ستار خان با بنایی شهردار ملکان و تشکر و قدر دانی از زحمات بی دریغ ایشان

  . راهپيمايي 13 آبان
 • تاریخ انتشار :1398/08/13

 • حضور پور شور کارکنان شهرداری ملکان در راهپیمایی 13 آبان سال 1398

  . صورت جامع از درآمد و هزینه های شهرداری ملکان
 • تاریخ انتشار :1398/07/30

 • صورت جامع از درآمد و هزینه شهرداری ملکان در 6 ماهه اول سال 1398 بر طبق ماده 71 قانون شهرداری ها

  آخرین مطالب

  مبلغ ورودی و حق معامله میدان دواب
 • 1398/08/23

 • مبلغ ورودی و حق معامله میدان دوام بر طبق آگهی به شماره 7857 مورخ 98/07/13 بر طبق جدول ذیل می باشد

  تشکر و قدردانی جمعی از کودکان محله ستار خان
 • 1398/08/16

 • امروز پنج شنبه مورخ 16/08/98 دیدار صمیمی و گرم جمعی از کودکان محله ستار خان با بنایی شهردار ملکان و تشکر و قدر دانی از زحمات بی دریغ ایشان

  راهپيمايي 13 آبان
 • 1398/08/13

 • حضور پور شور کارکنان شهرداری ملکان در راهپیمایی 13 آبان سال 1398

  صورت جامع از درآمد و هزینه های شهرداری ملکان
 • 1398/07/30

 • صورت جامع از درآمد و هزینه شهرداری ملکان در 6 ماهه اول سال 1398 بر طبق ماده 71 قانون شهرداری ها

  افتتاح طرحهای عمران شهری در ملکان
 • 1398/04/18

 • چند طرح عمران شهری در ملکان افتتاح شد.

  در جلسه مشترک شهردار ملکان با مدیر عامل سازمان همیاری مطرح شد
 • 1398/03/29

 • اراده طرفین برای اتمام پروژه ساختمان اداری ملکان تا دو ماه دیگر

  آسفالت ریزی میدان شهدا
 • 1398/08/13

 • بنائی- شهردار ملکان از آسفالت میدان شهدای ملکان بالغ بر 400 تن آسفالت خبر داد.

  آگهی مزایده املاک شهرداری ملکان (مرحله دوم - نوبت دوم)
 • 1398/08/08

 • شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/83 مورخ 98/06/16 شورای محترم شهر ملکان ، با موضوع فروش املاک شهرداری بر طبق جدول ذیل و از طریق مزایده به اشخاص واگذار نماید.

  تجدید آگهی مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG جایگاه شهرداری ملکان
 • 1398/08/01

 • شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد صورتجلسه 84-5 مورخ 31/06/ 1398 شورای محترم اسلامی شهر ملکان بهره برداری از جایگاه CNG را با رعایت شرایط مقرر در این آگهی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید

  آگهی مزایده واگذاری املاک شهرداری ملکان
 • 1398/07/22

 • شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد صورتجلسه 83-5 مورخ 16/06/98 شورای محترم اسلامی شهر ملکان املاک خود را با رعایت شرایط مقرر در این آگهی به شرح جدول زیر واگذار نماید

  آگهي مزایده میدان دواب شهرداری ملکان مرحله اول/ (نوبت اول – دوم)
 • 1398/07/03

 • شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 84/5 مورخ 31/06/98 شورای اسلامی شهر جمع آوری عواید یکساله میدان دواب را به بخش خصوصی با قیمت مبناء000/000/610/14 ریال واگذار نماید.

  آگهی مناقصه( مرحله اول - نوبت اول )
 • 1398/02/11

 • شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 64 ـ 5 مورخ 17/1/98 شورای اسلامی شهر ملکان در نظر دارد پروژه‌های به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر شهرداری ملک مراجعه نمایند.

  گزارش ویدویی

  گزارش ویديویی

  گالری اخبار تصویری

  `