آگهی مزایده اجاره ساختمان فعلی شهرداری ملکان مرحله اول (نوبت اول - دوم)
شماره: 9894 - 1398/09/14

1398/09/18 :: '672'بازدید ::
شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 80/5 مورخ 13/05/98 شورای اسلامی محترم شهر ، ساختمان فعلی خود را واقع در ملکان ـ خیابان امام (ره) را از طریق مزایده و به مدت یکسال شمسی تمام و بصورت جدول ذیل واگذار نماید.
شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 80/5 مورخ 13/05/98 شورای اسلامی محترم شهر ، ساختمان فعلی خود را واقع در ملکان ـ خیابان امام (ره) را از طریق مزایده و به مدت یکسال شمسی تمام و بصورت جدول ذیل واگذار نماید.
لذا کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آخرین آگهی بمدت 10روز به واحد مالی مراجعه نمایند.
 
اشتراک گذاری

دیدگاه خود را بازتاب کنید:

آدرس : میدان شهرداری

تلفن : 37826122-37826132-041

فکس : 37826142-041

پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری