آگهي مزایده باسکول شهرداری ملکان
(مرحله نوبت اول – نوبت اول )

1398/11/05 :: '1283'بازدید ::
شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/92 مورخ 98/10/10 شورای اسلامی محترم شهرملکان، با موضوع اجاره باسکول شهرداری واقع در میدان خوشکبار (سبزه )
شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/92 مورخ 98/10/10 شورای اسلامی محترم شهرملکان، با موضوع اجاره باسکول شهرداری واقع در میدان خوشکبار (سبزه ) برای یک سال به مبلغ پایه 220/000/000 ریال را از طریق مزایده واگذار نماید.
 
اشتراک گذاری

دیدگاه خود را بازتاب کنید:

آدرس : میدان شهرداری

تلفن : 37826122-37826132-041

فکس : 37826142-041

پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری