آگهی مناقصه( مرحله اول - نوبت اول )

( شماره 1215 مورخ 99/02/15 )

1399/02/20 :: '151'بازدید ::
شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 108ـ 5 مورخ 99/02/03 شورای اسلامی شهر ملکان در نظر دارد پروژه‌های به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشرآگهی مناقصه(مرحله اول-نوبت اول) به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر شهرداری ملک مراجعه نمایند.
شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 108ـ 5 مورخ 03/02/1399 شورای اسلامی شهر ملکان در نظر دارد پروژه‌های به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشرآگهی مناقصه(مرحله اول-نوبت اول) به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر شهرداری ملک مراجعه نمایند.
1- تهیه مصالح و اجرای روکش آسفالت باند غربی بلوار شمالی و دیگر خیابانهای سطح شهر با قیمت مبنای فهرست بهای راه سال 1399 و تا سقف مبلغ 17/00/000/000 ريال.
2- تهیه مصالح و آسفالت کوچه ها و خیابان های فرعی و لکه‌گیری محل های حفاری با قیمت مبنای فهرست بهای راه سال 1399و تا سقف مبلغ 20/000/000/000 ریال.
3- تهیه مصالح و احداث پارک بانوان در خیابان ۶۰ متری رسالت با قیمت مبنای فهرست بهای راه سال 1399 و تا سقف مبلغ 5/070/000/000 ريال.
4- تهیه مصالح و تعویض جداول رفوژ فضای سبز بلوار حافظ و کفپوش محوطه فضای سبز بلوار با قیمت مبنای فهرست بهای راه سال 1399 و تا سقف مبلغ 2/500/000/000 ريال.
5- تهیه مصالح و تعویض جداول و کفپوش های خیابان استقلال با قیمت مبنای فهرست بهای راه سال 1399 و تا سقف مبلغ 4/500/000/000 ريال
6- تهیه مصالح و جدول گذاری متفرقه در خیابانهای شهرک ولیعصر، جلوی بیمارستان و کوی دولت و ... با قیمت مبنای فهرست بهای راه سال 1399 و تا سقف مبلغ 5/000/000/000 ريال
7- تهیه مصالح و تعویض جداول بلوار شمالی از مردق چای تا میدان شهدا و کفپوش محوطه فضای سبز بلوار و پیاده روی جلوی شهرداری با قیمت مبنای فهرست بهای راه سال 1399 و تا سقف مبلغ 8/000/000/000ريال
8- تهیه مصالح و جدول گذاری بازار سرپوشیده ولیعصر و تعویض کفپوش محوطه بازار با قیمت مبنای فهرست بهای راه سال 1399 و تا سقف مبلغ 1/000/000/000 ريال
 
اشتراک گذاری

دیدگاه خود را بازتاب کنید:

آدرس : ابتدای بلوار شمالی

تلفن : 37840326,37844078,37844474,37840379-041

فکس : 37842843-041

پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری