آگهی مزایده املاک شهرداری ملکان (مرحله دوم - نوبت دوم)

1398/08/08 :: '312'بازدید ::
شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/83 مورخ 98/06/16 شورای محترم شهر ملکان ، با موضوع فروش املاک شهرداری بر طبق جدول ذیل و از طریق مزایده به اشخاص واگذار نماید.

گهی مزایده املاک شهرداری ملکان

مرحله دوم - نوبت دوم

شماره 8684-1398/08/08

شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/83 مورخ 98/06/16 شورای محترم شهر ملکان ، با موضوع فروش املاک شهرداری بر طبق جدول ذیل و از طریق مزایده به اشخاص واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی بمدت 10 روز در ساعات اداری جهت دریافت اسناد و

شرایط مزایده و ارائه پاکت پیشنهادی به واحد مالی مراجعه نمایند

ردیف

شماره قطعه

آدرس

نوع کاربری

 مساحت مترمربع

 قیمت پایه

هر متر مربع به ریال

 مبلغ سپرده

 190 ملکان-60 متری عباس آباد - 8 متری اول مسکونی 216 6/000/000 65/000/000
 289 ملکان-60 متری عباس آباد - 8 متری اول مسکونی 200 6/800/000 68/000/000
 
اشتراک گذاری

دیدگاه خود را بازتاب کنید:

آدرس : میدان شهرداری

تلفن : 37826122-37826132-041

فکس : 37826142-041

پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری