فیروز فرج زاده

مشخصات فردی  

فیروزنام
فرج زادهنام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
حقوقرشته تحصیلی
مسئول حقوقیعنوان شغلیحسن محمد رضا زاده

مشخصات فردی  

حسننام
محمد رضا زاده ملکینام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
حقوقرشته تحصیلی
کارشناس حقوقیعنوان شغلیآدرس : ابتدای بلوار شمالی

تلفن : 37840326,37844078,37844474,37840379-041

فکس : 37842843-041

پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری