ابراهیم ملکی

مشخصات فردی  

ابراهیمنام
ملکینام خانوادگی
فوق لیسانسمدرک تحصیلی
مدیریترشته تحصیلی
مسئول شهرسازیعنوان شغلیثریا رستم پور

مشخصات فردی  

ثریانام
رستم پورنام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
معماریرشته تحصیلی
کارشناس معماریعنوان شغلیعادل اسماعیل زاده

مشخصات فردی  

عادلنام
اسماعیل زادهنام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
عمرانرشته تحصیلی
کارشناس عمرانعنوان شغلیمحمد سرمستی

مشخصات فردی  

محمدنام
سرمستینام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
معماریرشته تحصیلی
کارشناس معماریعنوان شغلیجعفر سلطانزاد ملکی

مشخصات فردی  

جعفرنام
سلطان زادنام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
شهرسازیرشته تحصیلی
کارشناس شهرسازیعنوان شغلیآدرس : ابتدای بلوار شمالی

تلفن : 37840326,37844078,37844474,37840379-041

فکس : 37842843-041

پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری