یعقوب فاتحی

مشخصات فردی  

یعقوبنام
فاتحینام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
عمرانرشته تحصیلی
مسئول املاکعنوان شغلیتوحید آبراهه

مشخصات فردی  

توحیدنام
آبراههنام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
شهرسازیرشته تحصیلی
کارشناسعنوان شغلیآدرس : ابتدای بلوار شمالی

تلفن : 37840326,37844078,37844474,37840379-041

فکس : 37842843-041

پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری