وحید پور امیر

مشخصات فردی  

وحیدنام
پور امیرنام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
حسابداریرشته تحصیلی
مسئول درآمدعنوان شغلیمهدی شمسی

مشخصات فردی  

مهدینام
شمسینام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
مدیریترشته تحصیلی
کارشناس درآمدعنوان شغلیآدرس : ابتدای بلوار شمالی

تلفن : 37840326,37844078,37844474,37840379-041

فکس : 37842843-041

پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری