شهرداران ملکان

عیسی اعتمادی

شهردار ملکان

علی آذری

شهردار ملکان

محمد رضا روستا

شهردار ملکان

ابراهیم جاهد

شهردار ملکان

سید ابراهیم مومنی

شهردار ملکان

علی اسکندرزاده

شهردار ملکان

بهروز شجاعی

شهردار ملکان

علی قراچورلو

شهردار ملکان

احمد پور غفار

شهردار ملکان

علی حسین قطبی

شهردار ملکان

آدرس : ابتدای بلوار شمالی

تلفن : 37840326,37844078,37844474,37840379-041

فکس : 37842843-041

پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری