شهرداران ملکان

وحید بنایی

شهردار ملکان

فرهاد نریمانپور

شهردار ملکان

علی حسین قطبی

شهردار ملکان

ناصر پورامیر

شهردار ملکان

رضا کاظمی

شهردار ملکان

علی حسین قطبی

شهردار ملکان

ناصر پور امیر

شهردار ملکان

اسکندر اسکندری

شهردار ملکان

علی حسین قطبی

شهردار ملکان

احمد پور غفار

شهردار ملکان

آدرس : ابتدای بلوار شمالی

تلفن : 37840326,37844078,37844474,37840379-041

فکس : 37842843-041

پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری