اخبار شهرداری

اطلاعیه
 • 1399/04/24

 • آگهي مناقصه اجاره یک دستگاه خودرو مرحله اول( نوبت اول – دوم)
 • 1399/03/29

 • شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 113/5 مورخ 10/03/99 شورای اسلامی محترم شهرملکان، با موضوع اجاره یک دستگاه خودرو برای یک سال.

  آگهی مزایده واگذاری املاک شهرداری ملکان
  مرحله اول/ نوبت اول و دوم
  شماره: 2166 مورخ 1399/03/10

 • 1399/03/20

 • شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد بند 6 صورتجلسه 110-5 شورای محترم اسلامی شهر ملکان املاک خود را با رعایت شرایط مقرر در این آگهی به شرح جدول زیر واگذار نماید.

  آگهی مناقصه( مرحله اول - نوبت اول )
  ( شماره 1215 مورخ 1399/02/15 )

 • 1399/03/20

 • شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 108ـ 5 مورخ 1399/02/03 شورای اسلامی شهر ملکان در نظر دارد پروژه‌های به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

  آگهی مزایده واگذاری املاک شهرداری ملکان
  مرحله اول/ نوبت دوم
  شماره: 2166 مورخ 1399/03/20

 • 1399/03/20

 • شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد بند 6 صورتجلسه 110-5 شورای محترم اسلامی شهر ملکان املاک خود را با رعایت شرایط مقرر در این آگهی به شرح جدول زیر واگذار نماید.

  آگهی مناقصه( مرحله دوم- نوبت دوم)
  ( شماره 1215 مورخ 15/02/1399 )

 • 1399/03/20

 • شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 108ـ 5 مورخ 1399/02/03 شورای اسلامی شهر ملکان در نظر دارد پروژه‌های به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشرآگهی مناقصه(مرحله اول-نوبت اول) به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر شهرداری ملک مراجعه نمایند.

  آگهی مناقصه( مرحله اول - نوبت اول)

  ( شماره 2057 مورخ 99/03/06 )

 • 1399/03/08

 • شهرداری ملکان به استناد مصوبات شماره 108ـ 5 مورخ 03/02/1399 و 109-5 مورخ 16/02/99 شورای اسلامی شهر ملکان در نظر دارد پروژه‌های به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشرآگهی مناقصه(مرحله اول- نوبت اول) به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.

  آدرس : ابتدای بلوار شمالی

  تلفن : 37840326,37844078,37844474,37840379-041

  فکس : 37842843-041

  پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

  تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

  طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری