اخبار شهرداری

آگهی مناقصه( مرحله اول - نوبت اول)

( شماره 2057 مورخ 99/03/06 )

 • 1399/03/08

 • شهرداری ملکان به استناد مصوبات شماره 108ـ 5 مورخ 03/02/1399 و 109-5 مورخ 16/02/99 شورای اسلامی شهر ملکان در نظر دارد پروژه‌های به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشرآگهی مناقصه(مرحله اول- نوبت اول) به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه نمایند.

  آگهی مناقصه( مرحله اول - نوبت دوم )

  ( شماره 1215 مورخ 99/02/15 )

 • 1399/02/28

 • شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 108ـ 5 مورخ 99/02/03 شورای اسلامی شهر ملکان در نظر دارد پروژه‌های به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشرآگهی مناقصه(مرحله اول-نوبت اول) به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر شهرداری ملک مراجعه نمایند.

  آگهی مناقصه( مرحله اول - نوبت اول )

  ( شماره 1215 مورخ 99/02/15 )

 • 1399/02/20

 • شهرداری ملکان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 108ـ 5 مورخ 99/02/03 شورای اسلامی شهر ملکان در نظر دارد پروژه‌های به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط می‌توانند از تاریخ نشرآگهی مناقصه(مرحله اول-نوبت اول) به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به دفتر شهرداری ملک مراجعه نمایند.

  آگهی مناقصه مطالعات طراحی و نقشه های اجرایی محل جدید دفن پسماند شهرستان ملکان
  مرحله اول/ نوبت اول – دوم
  شماره: 1015 مورخ 10 /02/99

 • 1399/02/10

 • شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره 94/5 مورخ 30/10/98 شورای اسلامی محترم شهر، مطالعات طراحی و نقشه های اجرایی محل دفن پسماند شهری جدید واقع در اراضی روستای قره چال به مساحت 5 هکتار را با قیمت پایه 900 میلیون ریال به شرکت های مهندسی مشاور صلاحیت دار واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آخرین آگهی بمدت 10روز به واحد مالی مراجعه نمایند%

  آگهي مزایده باسکول شهرداری ملکان
  (مرحله نوبت اول – نوبت اول )

 • 1398/11/05

 • شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/92 مورخ 98/10/10 شورای اسلامی محترم شهرملکان، با موضوع اجاره باسکول شهرداری واقع در میدان خوشکبار (سبزه )

  آگهي مزایده املاک شهرداری ملکان
  مرحله دوم( نوبت اول – دوم)

  شماره: 10523 - 30/ 09 /1398

 • 1398/10/07

 • شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 83/5 مورخ 16/06/98 شورای اسلامی محترم شهرملکان، با موضوع فروش املاک شهرداری بر طبق جدول ذیل و از طریق مزایده به اشخاص واگذار نماید.

  آگهي مزایده اجاره ساختمان فعلی شهرداری ملکان مرحله اول (نوبت اول – دوم)
  شماره: 9894 - 14/ 09 /1398

 • 1398/09/25

 • شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/80 مورخ 1398/05/13 شورای اسلامی محترم شهر ، ساختمان فعلی خود را واقع در ملکان ـ خیابان امام (ره) را از طریق مزایده و به مدت یکسال شمسی تمام و بصورت جدول ذیل واگذار نماید.

  آگهی مزایده اجاره ساختمان فعلی شهرداری ملکان مرحله اول (نوبت اول - دوم)
  شماره: 9894 - 1398/09/14

 • 1398/09/18

 • شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 80/5 مورخ 13/05/98 شورای اسلامی محترم شهر ، ساختمان فعلی خود را واقع در ملکان ـ خیابان امام (ره) را از طریق مزایده و به مدت یکسال شمسی تمام و بصورت جدول ذیل واگذار نماید.

  آگهی مزایده املاک شهرداری ملکان
  مرحله اول (نوبت اول - دوم )
  شماره 9537 - 1398/09/05

 • 1398/09/17

 • شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 83/5 مورخ 16/06/98 شورای اسلامی محترم شهرملکان، با موضوع فروش املاک شهرداری بر طبق جدول ذیل و از طریق مزایده به اشخاص واگذار نماید.

  آگهی مزایده املاک شهرداری ملکان
  مرحله اول (نوبت اول - دوم) شماره : 1398/09/05 -9537

 • 1398/09/07

 • شهرداري ملکان در نظر دارد با استناد مجوز 5/83 مورخ 98/06/16 شوراي اسلامي محترم شهر ملکان فروش املاک شهرداري بر طبق جدول فايل ضميمه از طريق مزايده به اشخاص واگذار نمايد.

  آدرس : میدان شهرداری

  تلفن : 37826122-37826132-041

  فکس : 37826142-041

  پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

  تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

  طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری